Εισηγήσεις της Trojan Economics σε σχέση με το νομοσχέδιο για τον ανταγωνισμό γίνονται δεκτές

Oct 10, 2013 | Regulation

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έκανε δεκτές 2 εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Trojan Economics στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». Συγκεκριμένα, η ΕΠΑ αποδέχθηκε την εισήγηση της Trojan Economics περί τροποποίησης του άρθρου 21 περί της εισαγωγής ειδικής πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή στο πλαίσιο μιας έρευνας σε τομείς της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών (sector inquiries) θα δύναται να ενημερώσει τον αρμόδιο Υπουργό σε περίπτωση που προκύψουν στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή. Έκανε επίσης δεκτή την εισήγηση μας αναφορικά με το άρθρο 43 στις περιπτώσεις αγωγής αποζημιώσεων. 

 

Subscribe to our Newsletter