Δημόσια διαβούλευση για το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Dec 12, 2013 | Regulation

Σε σύντομη παρέμβαση του στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2013, ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου (Διευθύνων Συνέταιρος της Trojan Economics) ανέδειξε το ρόλο της καθαρότητας των στόχων και της ανεξαρτησίας των θεσμών.  

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι σε σχέση με τις επιδιώξεις της ελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η εξασφάλιση ενός πεδίου ανταγωνισμού επί ίσοις όροις. Τα οποιαδήποτε οφέλη, π.χ. μείωση του κόστους, χαμηλότερες τιμές, διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών, θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόνισε, διαδραματίζουν οι θεσμοί, π.χ. ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Σημείωσε ότι ενδεχόμενα να χρειάζεται τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί η διοικητική, λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία του ΔΣΜ και της ΡΑΕΚ.

Τέλος, διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν η ΑΗΚ που είναι ο ιδιοκτήτης του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής του εν λόγω συστήματος. Εισηγήθηκε σχετικά ότι θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης του συστήματος διανομής, όπως υπάρχει και για το σύστημα μεταφοράς. 

 

Οι χαιρετισμοί και ομιλίες εκπροσώπων του Υπουργείου ΕΕΒ&Τ, της ΡΑΕΚ και του ΔΕΣΜΗΕ βρίσκονται εδώ

Subscribe to our Newsletter