Κρατικές ενισχύσεις: Νέες κατεθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες

Feb 21, 2014 | State aid

Σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες (20 Φεβρουαρίου 2014), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») αναφέρει ότι ενέκρινε νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο Χοακίν Αλμούνια, αντιπρόεδρος της Επιτροπής – αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά ότι:

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελούν βασικό συστατικό για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία αερομεταφορών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα συνεισφέρουν ώστε να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο των εθνικών αερομεταφορέων, όπως επίσης και να διατηρηθεί το κόστος των αεροπορικών εταιρειών σε χαμηλά επίπεδα. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των πολιτών, διατηρώντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες προωθούν την ορθολογική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων για πρωτοβουλίες που έχουν ως κύριο συστατικό την ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ισότητα των όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των κατευθυντήριων γραμμών είναι τα εξής:

  • Οι κρατικές ενισχύσεις για επενδύσεις σε αερολιμενικές υποδομές επιτρέπονται εφόσον υπάρχει πραγματική ανάγκη μεταφοράς και η δημόσια στήριξη είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε μια περιοχής. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες ενισχύσεις ανάλογα με το μέγεθος του αερολιμένα, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή αναλογία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, οι δυνατότητες για τη χορήγηση ενίσχυσης είναι ψηλότερες για τα μικρότερα από ότι για τα μεγαλύτερα αεροδρόμια.
  • Ενισχύσεις (operating aid) προς τους περιφερειακούς αερολιμένες (με λιγότερο από 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως) θα επιτρέπονται για μια μεταβατική περίοδο 10 ετών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να δοθεί στα αεροδρόμια χρόνος για να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Για να λάβουν τις εν λόγω ενισχύσεις, οι αερολιμένες θα πρέπει να επεξεργαστούν ένα επιχειρηματικό σχέδιο ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, αερολιμένες με ετήσια κίνηση επιβατών κάτω των 700.000 μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες στην επίτευξη πλήρους κάλυψης του κόστους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ​​οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ένα ειδικό καθεστώς για αυτά τα αεροδρόμια, με υψηλότερα επίπεδα ενίσχυσης και επανεκτίμηση της κατάσταση μετά από 5 χρόνια.
  • Ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες (start-up aid) για την έναρξη μια νέας αεροπορικής εταιρείας επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χρονικά περιορισμένες.

Η επίσημη έγκριση και δημοσίευση των νέων κατευθυντήριων γραμμών στην Επίσημη Εφημερίδα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ προβλέπεται για το Μάρτιο του 2014.

Πηγή: Ευρωπαική Επιτροπή

Subscribe to our Newsletter