Τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008

Apr 3, 2014 | Competition policy

Αριθμός 41(Ι) του 2014 – Νόμος που τροποποιεί τον περί της προστασίας του ανταγωνισμού νόμο

Στις 28 Μαρτίου 2014 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Εφημερίδας ο Νόμος 41(Ι)/2014 που τροποποιεί τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο 13(Ι)/2008.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας, Trojan Economics, ήταν η μοναδική εταιρεία που συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το προσχέδιο του σχετικού τροποποιητικού νόμου. Με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αρκετές από τις εισηγήσεις μας έγιναν αποδεκτές και εμπεριέχονται στον ψηφισθέντα από την Βουλή των Αντιπροσώπων νόμο. Οι εισηγήσεις που κατέθεσε η εταιρεία μας σε σχέση με το προσχέδιο του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, βρίσκονται εδώ

Το αρχείο της Επίσημης Εφημερίδας που περιλαμβάνει τον προαναφερόμενο τροποποιητικό νόμο είναι εδώ (βλέπετε σελίδες 227-235). 

Η ανεπίσημη ενοποιημένη μορφή του νόμου βρίσκεται εδώ

Subscribe to our Newsletter