Συμμετοχή της Trojan Economics σε δημόσια διαβούλευση του Τμήματος Γεωργίας

Feb 14, 2015 | Public consultations

Η Trojan Economics συμμετείχε την Παρασκευή 13/2/2015 σε δημόσια διαβούλευση του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με θέμα τα νομοσχέδια που αφορούν α) τον περί συμβατικών σχέσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων νόμο του 2014 και τον περί αναγνωρίσεως οργανώσεων παραγωγών γεωργικών προϊόντων νόμο του 2015. Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης η Trojan Economics θα καταθέσει και γραπτώς τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της αναφορικά με τα δύο πιο πάνω νομοσχέδια

Subscribe to our Newsletter