Πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με κρατικές ενισχύσεις σε ποδοσφαιρικά σωματεία

Jul 6, 2016 | Article, State aid

Πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με κρατικές ενισχύσεις σε ποδοσφαιρικά σωματεία

 

Κρατικές Ενισχύσεις σε ποδοσφαιρικά σωματεία της Ολλανδίας

Μετά από μια πολύχρονη και διεξοδική έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα στήριξης που χορηγήθηκαν από ορισμένους ολλανδικούς δήμους (δημοτικές διοικήσεις) σε πέντε ποδοσφαιρικά σωματεία δεν παραβίαζαν τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4/7/2016, τέσσερα ποδοσφαιρικά σωματεία (FC Den Bosch, MVV Maastricht, NEC Nijmegen and Willem II, Tilburg) έλαβαν κρατική ενίσχυση, η οποία ωστόσο κρίθηκε συμβατή με το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων.

Λόγω του ότι τα πιο πάνω ποδοσφαιρικά σωματεία αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα ενισχύσεων που έλαβαν υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.[1] Από την έρευνα της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής διαπιστώθηκε ότι και τα 4 σωματεία είχαν εφαρμόσει σχέδια αναδιάρθρωσης, συμμετέχοντας και τα ίδια με δικούς τους πόρους στο κόστος της αναδιάρθρωσης τους. Επιπλέον, τα εν λόγω σωματεία συμφώνησαν στην υιοθέτηση μέτρων ώστε να περιορίσουν τη στρέβλωση του ανταγωνισμού π.χ. μείωση του αριθμού και του μισθού των εργαζομένων και των εγγεγραμμένων ποδοσφαιριστών τους.

Σχετικά με το πέμπτο σωματείο (PSV Eindhoven), η υπό έρευνα ενίσχυση, που αφορούσε σε ενοικιαγορά της γης επί της οποίας βρισκόταν το ποδοσφαιρικό γήπεδο της ομάδας από τον δήμο, δε θεωρήθηκε κρατική ενίσχυση, δεδομένου η εν λόγω συναλλαγή ικανοποιούσε την αρχή του ιδιώτη επενδυτή, δηλαδή ο δήμος συμπεριφέρθηκε ως ένας ορθολογικός ιδιώτης επενδυτής σε οικονομία της αγοράς, και επομένως ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της αγοράς.

 

Κρατικές Ενισχύσεις σε ποδοσφαιρικά σωματεία της Ισπανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε, μετά από τρείς ξεχωριστές έρευνες, ότι επτά επαγγελματικά ποδοσφαιρικά σωματεία της Ισπανίας (FC Barcelona, Real Madrid, Valencia, Athletic Bilbao, Atlético Osasuna, Elche και Hercules) έλαβαν κρατικές ενισχύσεις που δεν ήταν συμβατές με το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4/7/2016, τα εν λόγω ποδοσφαιρικά σωματεία θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων που τους χορηγήθηκαν.

Η πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε σε φερόμενα φορολογικά προνόμια υπέρ των FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Atlético Osasuna. Επισημαίνεται ότι στην Ισπανία, τα επαγγελματικά ποδοσφαιρικά σωματεία θεωρούνται ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης για φορολογικούς σκοπούς. Ωστόσο, τα πιο πάνω σωματεία αντιμετωπίζονταν από τις φορολογικές αρχές της Ισπανίας ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, καταβάλλοντας 5% χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή επί των κερδών τους σε σχέση με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Τα εν λόγω ποδοσφαιρικά σωματεία επωφελήθηκαν από αυτό το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για πάνω από 20 χρόνια, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε αντικειμενικός λόγος για αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση. Για να αντισταθμίσουν το πλεονέκτημα που έλαβαν κατά το παρελθόν, τα εν λόγω ποδοσφαιρικά σωματεία θα πρέπει να επιστρέψουν τους μη καταβληθέντες φόρους.

Σε μια δεύτερη έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε ορισμένες μεταβιβάσεις ακινήτων μεταξύ της Real Madrid και του δήμου της Μαδρίτης. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γη που επηρεαζόταν από τη συναλλαγή ήταν υπερτιμημένη κατά €18.400.000. Η Real Madrid έλαβε έτσι αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα σωματεία, το οποίο καλείται να επιστρέψει πίσω.

Τέλος, σε μία τρίτη έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις εγγυήσεις που παρέχονταν από το κρατικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Βαλένθια (IVF) για δάνεια που χορηγήθηκαν σε τρία ποδοσφαιρικά σωματεία, Valencia, Hercules και Elche, ενόσω αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσχέρειες. Η κρατική εγγύηση επέτρεψε στα εν λόγω σωματεία να λάβουν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους. Το γεγονός ότι δεν κατέβαλαν ασφάλιστρο/αμοιβή για τις εγγυήσεις που έλαβαν από το IVF τους έδωσε ένα οικονομικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα σωματεία που δεν έλαβαν παρόμοιες εγγυήσεις. Τα τρία σωματεία καλούνται να επιστρέψουν το πλεονέκτημα που έλαβαν, ώστε η αγορά να αποκατασταθεί στο σημείο που ήταν πριν από τη χορήγηση του εν λόγω αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος που έλαβαν. Τα ποσά που θα πρέπει να επιστραφούν ανέρχονται σε €20.400.000 για τη Valencia, €6.100.000 για τον Hercules και €3.700.000 για την Elche.

 

Μαρία Βασιλείου

 

Η Μαρία Βασιλείου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάνει πρακτική άσκηση στην Trojan Economics. 

 

 


[1]Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης κατευθύνονται μόνον σε επιχειρήσεις που έχουν μια ρεαλιστική προοπτική βιωσιμότητας και ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που ενδεχομένως να

Subscribe to our Newsletter