Δημοσίευση άρθρου σε σχέση με το πρόστιμο 4,3 δις ευρώ εναντίον της Google (Υπόθεση Google Android)

Jul 25, 2018 | Abuse of dominance

Σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2018, ανακοινώθηκε η επιβολή προστίμου ύψους 4,3 δις ευρώ στην Google για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας αναφορικά με το λειτουργικό σύστημα Android το οποίο είναι εγκατεστημένο σε περίπου 80% των έξυπνων κινητών συσκευών παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με το εν λόγω δελτίο τύπου, η Google είχε επιβάλει από το 2011 αντιανταγωνιστικούς όρους σε κατασκευαστές συσκευών και σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύων επικοινωνιών αναφορικά με την παραχώρηση άδειας χρήσης του λειτουργικού συστήματος Android, στοχεύοντας στην εδραίωση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά της γενικής διαδικτυακής αναζήτησης μέσω της εφαρμογής Google Search (πέραν του 90% μερίδιο αγοράς). Ειδικότερα, η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google εκδηλώθηκε με τις ακόλουθες πρακτικές: α) την απαίτηση από κατασκευαστές συσκευών Android να προεγκαταστήστουν τις εφαρμογές Google Search και Google Chrome (που είχε ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης την εφαρμογή Google Search), προκειμένου να τους παραχωρήσει άδεια χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος Play Store της Google στις εν λόγω συσκευές, β) την παροχή οικονομικών κινήτρων σε μεγάλους κατασκευαστές συσκευών Android και σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών, προκειμένου να προεγκαταστήσουν αποκλειστικά την εφαρμογή Google Search στις συσκευές τους, και γ) την αποτροπή των κατασκευαστών να προεγκαταστήσουν εφαρμογές της Google να πωλήσουν έξυπνες συσκευές με εναλλακτικές εκδόσεις του Android που δεν ήταν εγκεκριμένες από την Google (fork εκδόσεις Android).

Ως αποτέλεσμα της προεγκατάστασης των δικών της εφαρμογών, Google Search και Google Chrome, η Google διαμόρφωσε ένα μη αξιοκρατικό πεδίο άσκησης ανταγωνισμού. Σχετικά σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι στις συσκευές Android όπου ήταν προεγκατεστημένη η εφαρμογή Google Search, πέραν του 95% των αναζητήσεων γινόντουσαν μέσω της μηχανής αναζήτησης της Google ενώ στις συσκευές Windows στις οποίες δεν ήταν προεγκατεστημένη η εφαρμογή Google Search οι αναζητήσεις με την μηχανή αναζήτησης της Google δεν υπερέβαιναν το 25%. Επίσης, οι χρήστες των συσκευών Android στις οποίες ήταν προεγκατεστημένες οι εφαρμογές της Google δεν είχαν κίνητρα να εγκαταστήσουν ανταγωνιστικές εφαρμογές, λόγω της προσκόλλησης τους στην υπάρχουσα κατάσταση (status quo bias).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέσω της μεγαλύτερης χρήσης των εφαρμογών της Google, η τελευταία ήταν σε θέση να συλλέγει περισσότερα δεδομένα από έξυπνες συσκευές, κάτι που αφενός συνέβαλε στη βελτίωση του αλγόριθμου της Google Search και αφετέρου επέτρεψε την καλύτερη στόχευση των διαφημίσεων της Google σε συσκευές Android. Επισημαίνεται σχετικά ότι τα μεγαλύτερα της έσοδα της Google προέρχονται από διαφημίσεις.

Η Google είχε ισχυριστεί ότι το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο διατίθεται δωρεάν, στην πραγματικότητα έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών έξυπνων τηλεφώνων, καταλήγοντας σε μείωση των τιμών τους. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι η συμπεριφορά της δεν έβλαψε τρίτα μέρη (π.χ. κατασκευαστές εφαρμογών), τονίζοντας σχετικά ότι οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών εγκαθιστούν όλους τους τύπους εφαρμογών στις συσκευές τους και ότι οι καταναλωτές έχουν την επιλογή να εγκαταστήσουν στη συσκευή τους όποια εφαρμογή επιθυμούν. Η Google ισχυρίστηκε επίσης ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρίπτει το επιχειρηματικό μοντέλο που στηρίζει το Android, το οποίο έχει συμβάλει στη διεύρυνση των επιλογών που έχουν οι καταναλωτές.

Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι οι πρακτικές της Google, μεταξύ άλλων, περιόρισαν την ελευθερία των κατασκευαστών συσκευών Android και των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών όσον αφορά την προεγκατάσταση ή/και τη χρήση δικών τους εφαρμογών ή/και ανταγωνιστικών εφαρμογών με αυτές που προσφέρει η Google. Επιπλέον, εξασθένισε τα κίνητρα των κατασκευαστών να αναπτύξουν και να πωλήσουν συσκευές με εγκατεστημένες fork εκδόσεις Android και των προγραμματιστών εφαρμογών να δημιουργήσουν εφαρμογές για αυτές τις εκδόσεις Android, περιορίζοντας τις καινοτομίες και τις επιλογές των χρηστών. 

Αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τώρα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξει να συμμορφωθεί η Google με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η επίδραση θα έχουν οι ενέργειες της Google στη δυναμική της αγοράς (π.χ. κατά πόσον μπορεί να διαβρωθεί η δεσπόζουσα θέση της Google στην αγορά της γενικής διαδικτυακής αναζήτησης ή θα απαιτηθεί στο μέλλον να υπάρξουν διαρθρωτικής φύσεως παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και στην ευημερία των καταναλωτών (π.χ. εάν θα υπάρξει αύξηση στις τιμές των συσκευών Android λόγω επιβολής χρέωσης για τη χρήση του λειτουργικού συστήματος Android από την Google).

 

Το σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται εδώ.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στον Οικονομικό Φιλελεύθερο της Κυριακής 29.7.2018.

 

 

Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

 

Subscribe to our Newsletter