Διαδικτυακό σεμινάριο ΚΕΒΕ με θέμα “Οι βασικές πρόνοιες του δικαίου του ανταγωνισμού” 1 & 7 Ιουλίου 2020

01/07/2020

Διαδικτυακό σεμινάριο ΚΕΒΕ με θέμα “Οι βασικές πρόνοιες του δικαίου του ανταγωνισμού” 1 & 7 Ιουλίου 2020

01/07/2020

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές
Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Οι βασικές πρόνοιες του Δικαίου του Ανταγωνισμού“. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τετάρτη 1.7.2020 και την Τρίτη 7.7.2020 ώρα 15:00-18:45.

Εκπαιδευτής στο σεμινάριο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου.

Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για σκοπούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΚΔΠ 389/2017.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Description


Objectives


Programme


Accreditation


Material


Trainer


Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές
Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing