Σεμινάριο με θέμα την εφαρμογή του δικαίου του Ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές

26/11/2020

Σεμινάριο με θέμα την εφαρμογή του δικαίου του Ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές

26/11/2020

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

Η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές

 

Το σεμινάριο θα είναι διαδικτυακό και θα λάβει χώρα την:

Πέμπτη 26.11.2020ώρα 14:3018:15 και την

Δεύτερα 30.11.2020ώρα 14:3018:15.

 

Εκπαιδευτής στο σεμινάριο είναι ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου.

 

 

Σκοπός σεμιναρίου

H εξοικείωση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψηφιακών αγορών και των καινοφανών ζητημάτων που προκύπτουν για την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας των ψηφιακών αγορών θα βοηθήσει στην κατάλληλη και έγκυρη αξιολόγηση της συμβατότητας της συντονισμένης και μονομερούς δράσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο (και γενικότερα στις ψηφιακές αγορές) με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις καθώς και οι τάσεις όσον αφορά την πολιτική του ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, ανώτερους διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων που λαμβάνουν κρίσιμες εμπορικές αποφάσεις, εκπροσώπους επιχειρήσεων σε επαγγελματικές ενώσεις, ανώτερους διευθυντές εμπορικών οργανώσεων ή/και επαγγελματικών ενώσεων και οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων.

 

Πιστοποιήσεις σεμιναρίου

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Description


Objectives


Programme


Accreditation


Material


Trainer


Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing