Πρακτική Άσκηση 2021

May 20, 2021 | careers, Internships

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 2021 (Αριθμός θέσεων: 2)

 

Περιγραφή εταιρείας

Η Trojan Economics ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών.

Τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί στις σημαντικότερες και πολυπλοκότερες υποθέσεις ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.trojaneconomics.com.

 

Περιγραφή καθηκόντων

(Με τι αναμένεται να ασχοληθεί ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης)

  1. Μελέτη βιβλιογραφίας με θέμα:
  • Την τεχνολογία Blockchain, τα κρυπτονομίσματα και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, ή
  • Την Πολιτική του Ανταγωνισμού και την βιώσιμη ανάπτυξη.
  1. Ετοιμασία και δημοσίευση άρθρων σχετικά με ένα από τα πιο πάνω θέματα.
  2. Μελέτη και συγγραφή σύνοψης πρόσφατων δελτίων τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

 

Απαραίτητα προσόντα
Τμήμα/Πτυχίο Νομικής
Έτος Σπουδών Απόφοιτοι 2021
Προσόντα και Δεξιότητες Δίκαιο Ανταγωνισμού, Διοικητικό Δίκαιο,  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας,  Αρκετά καλή γνώση MS Word, Μεθοδικότητα, Ομαδικότητα, Καθαρότητα στην επικοινωνία

Γενικές Πρόνοιες
Ημερομηνία Έναρξης 31 Μαΐου 2021 ή 7 Ιουνίου 2021
Ημερομηνία Λήξης 25 Ιουνίου 2021 ή 2 Ιουλίου 2021 (με δυνατότητα επέκτασης)
Ωράριο Ευέλικτο (με επιλογή εξ αποστάσεως εργασίας)
Αμοιβή
Όνομα Μέντορα Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου και Σοφία Ράουνιτς

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο [email protected] με θέμα «Πρακτική Άσκηση, 2021», το αργότερο μέχρι τις 26 Μαΐου 2021.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα ληφθούν θα τύχουν χειρισμού σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας μας.

Subscribe to our Newsletter