Σεμινάριο με θέμα “Θεμελίωση Δεσπόζουσας Θέσης σε Ψηφιακές Αγορές” 14.7.2021 & 16.7.2021

14/07/2021

Σεμινάριο με θέμα “Θεμελίωση Δεσπόζουσας Θέσης σε Ψηφιακές Αγορές” 14.7.2021 & 16.7.2021

14/07/2021

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Τίτλος Σεμιναρίου

Θεμελίωση Δεσπόζουσας Θέσης σε Ψηφιακές Αγορές

 

Περιγραφή

Το σεμινάριο παρουσιάζει τις δομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες των ψηφιακών αγορών που επιδρούν στην αξιολόγηση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται αδυναμίες των παραδοσιακών παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης και αναλύονται πρόσθετοι παράγοντες που δύνανται να αποτελέσουν πηγή ισχύος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές αγορές.

 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ψηφιακών αγορών και ορισμένων πρόσθετων παραγόντων που διαδραματίζουν ρόλο κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν κριτικά διάφορους παράγοντες που συνδράμουν στην ύπαρξη ισχύος από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές αγορές.

 

Ενότητες του προγράμματος

 

  • Έννοια δεσπόζουσας θέσης

Επεξήγηση της έννοιας δεσπόζουσας θέσης σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την οικονομική θεωρία.

  •  Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης – Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ψηφιακών αγορών

Παρουσιάζονται οι παραδοσιακοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση της δεσπόζουσας θέσης, όπως τα μερίδια αγοράς, τα εμπόδια εισόδου και η ισχύς των αγοραστών. Αναδεικνύονται ορισμένες αδυναμίες των εν λόγω παραγόντων στην μέτρηση της σχετικής ισχύος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές αγορές.

Αναλύονται ορισμένες ιδιαιτερότητες των ψηφιακών αγορών (π.χ. δυναμικότητα, δίπλευρος / πολύπλευρος χαρακτήρας, μηδενική τιμή, επικράτηση μίας επιχείρησης) και παρουσιάζονται πρόσθετοι παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στη θεμελίωση της δεσπόζουσας θέσης στις ψηφιακές αγορές, όπως είναι οι καινοτομίες, οι επιδράσεις δικτύου, το κόστος μεταστροφής και τα μεγάλα δεδομένα.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

 

Γλώσσα παρουσίασης

Ελληνικά

 

Χώρος διεξαγωγής

Διαδικτυακά – Μέσω πλατφόρμας Zoom

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

  • 14 Ιουλίου 2021, 14:00 – 16:00
  • 16 Ιουλίου 2021, 14:00 – 16:00

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων

Δεκαπέντε (15)

 

Κόστος συμμετοχής

Δωρεάν

 

Εκπαιδευτής

Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

 

Πιστοποιήσεις

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, 2 CPD

 

Έντυπο συμμετοχής

Για εγγραφή στο σεμινάριο συμπληρώστε το Έντυπο  Συμμετοχής και αποστείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με την Σοφία Ράουνιτς: Ε: [email protected], T: 22560175

 

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Ο Παναγιώτης Αγησιλάου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Trojan Economics που ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα οικονομικά του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών. Είναι επίσης μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2014 μέχρι σήμερα, όπου συντονίζει και διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κατέχει διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά, με ειδίκευση τη Βιομηχανική Οργάνωση και την Πολιτική του Ανταγωνισμού. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, ένα στα Οικονομικά από το University College London (UK) (M.Sc. με Distinction, πρωτεύσας) και ένα από το King’s College London (UK) στα Οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού (M.A.). Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου (B.Sc.) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα, πρωτεύσας).

Έχει διατελέσει οικονομικός σύμβουλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2006-2009. Από το 2009 μέχρι το 2013 ήταν ερευνητικός συνεργάτης στο ESRC Centre for Competition Policy, ερευνητικό κέντρο που ειδικεύεται στην πολιτική του ανταγωνισμού και το οποίο χρηματοδοτείται από το Economic and Social Research Council του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Η Πολιτική του Ανταγωνισμού στην Κύπρο 1989-2009» το οποίο έχει εκδοθεί το 2011 από την Νομική Βιβλιοθήκη Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό διεθνών σεμιναρίων σε σχέση με το δίκαιο και τα οικονομικά του ανταγωνισμού και διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Επιπρόσθετα, έχει συγγράψει μαζί με την Λουίζα Κοφινά την «Επιθεώρηση αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου Κύπρου για το έτος 2016 σε σχέση με υποθέσεις ανταγωνισμού» καθώς και μελέτη με θέμα «Διασφάλιση δικαιώματος σε δίκαιη δίκη – Η συμβατότητα του νομικού πλαισίου προστασίας του ανταγωνισμού στην Κύπρο με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη».

Έχει συμμετάσχει ως εξειδικευμένος σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε αρκετές από τις πολυπλοκότερες υποθέσεις ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων από το 2006 μέχρι σήμερα.

Έχει επίσης αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους παγκοσμίως (Global Leader) σε θέματα ανταγωνισμού στις εκδόσεις του 2020 και 2021 Who’s Who Legal: Competition και Consulting Experts.

 

Έντυπο αξιολόγησης

Έντυπο (pdf)

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Παρουσίαση (ppt, pdf)

 

Description


Objectives


Programme


Accreditation


Material


Trainer


Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing