Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού

14:00 - 17:15

Webinar – Zoom

Greek

€80 + VAT

Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Webinar – Zoom

€80 + VAT

14:00 - 17:15

Greek

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές
Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Objectives


Programme


Accreditation


Material


Trainer


Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές
Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης σε ψηφιακές αγορές
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing