Παρουσίαση στο περιοδικό Who Is Who 2021

Nov 8, 2021 | Interviews

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“Η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών του ανταγωνισμού και της ρυθμιστικής πολιτικής.”

 

Η Trojan Economics ιδρύθηκε το 2008 και συνιστά την μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών του δικαίου του ανταγωνισμού, του ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, των κρατικών ενισχύσεων και της ρύθμισης αγορών.

Η ομάδα της Trojan Economics αποτελείται από άτομα με επιστημονική γνώση και εμπειρία στον τομέα των οικονομικών του ανταγωνισμού και της ρυθμιστικής πολιτικής. Η εταιρεία διαθέτει επίσης δίκτυο συνεργατών που αποτελείται από εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς.

Η Trojan Economics εμπλέκεται σε υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και των Δικαστηρίων της Κύπρου, καθώς και σε υποθέσεις που εξετάζονται από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και από διεθνή Διαιτητικά Δικαστήρια.

 

Ευρεία γκάμα υπηρεσιών

Η Trojan Economics παρέχει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε υποθέσεις που αφορούν αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και σχέσης οικονομικής εξάρτησης, κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και κρατικές ενισχύσεις.

Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε την ετοιμασία εγγράφων καταγγελίας και απαντήσεων σε ερωτηματολόγια της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ή άλλων αρμόδιων αρχών. Επίσης, συμβάλλουμε στην ετοιμασία γραπτών παραστάσεων και ετοιμάζουμε εκθέσεις ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα. Περαιτέρω, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε σχέση με την κοινοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (π.χ. εξαγορών, συγχωνεύσεων) ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού της σχετικής αγοράς, την εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης της αγοράς, την ανάλυση των ανταγωνιστικών επιδράσεων και την ποσοτικοποίηση ενδεχόμενων βελτιώσεων αποτελεσματικότητας.

Παρέχουμε επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες σε σχέση με προσφυγές που υποβάλλονται εναντίον αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Στελέχη της εταιρείας μας εμφανίζονται επίσης συχνά σε αστικά Δικαστήρια ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες σε υποθέσεις που αφορούν αγωγές αποζημιώσεων για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες που συνδράμουν στην προληπτική αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού, όπως σχεδιασμό τιμολογιακής πολιτικής και εκπτωτικών σχεδίων και εφαρμογή τεστ συμπίεσης περιθωρίου κέρδους. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα συμμόρφωσης με τους κανόνες του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και εγχειριδίων συμμόρφωσης και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Προσφέρουμε επίσης αρωγή σε διαπραγματεύσεις για διακανονισμό οικονομικών διαφορών ή σε διαιτησίες για ζητήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό.

 

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί

Σημαντικός σταθμός της πορείας της εταιρείας μας ήταν η απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων στις αρχές του 2021, τα οποία έχουν εξοπλιστεί με τα πλέον σύγχρονα συστήματα πληροφοριών, επικοινωνιών και ασφάλειας. Τα γραφεία της εταιρείας έχουν επίσης εμπλουτιστεί με επικαιροποιημένη και πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη με πέραν των 200 συγγραμμάτων σχετικών με το δίκαιο και τα οικονομικά του ανταγωνισμού.

Επιπρόσθετα, σημαντικό σταθμό για την εταιρεία αποτέλεσε η πρόσφατη δημιουργία του τμήματος Trojan Economics Academy, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Όραμα και αρχές

Όραμά μας είναι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση βέλτιστων αποφάσεων και στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τους εντολείς μας, αξιοποιώντας σύγχρονη οικονομική σκέψη και αξιόπιστη εμπειρική ανάλυση.

Η Trojan Economics πορεύεται στη βάση τεσσάρων βασικών αρχών: Ακεραιότητα, Αριστεία, Δημιουργικότητα και Ομαδικότητα.

 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας αποτελεί η διεπιστημονικότητα των γνώσεων των στελεχών μας και η πλήρης κατανόηση των θεσμικών παραμέτρων που διέπουν τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε αξιόπιστες, πρακτικές και ρεαλιστικές συμβουλές, κερδίζοντας χρόνο και εξοικονομώντας κόστος. Επίσης, μας επιτρέπει να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας με καθαρότητα, απλότητα και σαφήνεια.

 

Επόμενοι στόχοι

Επόμενος στόχος μας είναι η προώθηση της Ακαδημίας μας, Trojan Economics Academy. Πρόκειται για το νέο τμήμα το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης μας. Περαιτέρω, η εταιρεία μας σχεδιάζει την έναρξη παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών σε θέματα ανταγωνισμού, αξιοποιώντας την ανεξαρτησία και ακεραιότητά της.

 

Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

Ο Παναγιώτης Αγησιλάου είναι διευθύνων σύμβουλος της Trojan Economics. Από το 2014 διατελεί μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά με ειδίκευση στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα) και μεταπτυχιακών από το University College London (UK) (με Distinction) και το King’s College London (UK).

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους παγκοσμίως, και ο μοναδικός στην Κύπρο, σε θέματα ανταγωνισμού στις εκδόσεις του Who’s Who Legal: Competition (2020 και 2021) και στην έκδοση Lexology Client Choice Awards (2021).

Είναι συν-συγγραφέας του συγγράμματος με τίτλο “Η Πολιτική του Ανταγωνισμού στην Κύπρο”.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 64, Συγκρότημα Όλυμπος, Γραφείο 5, 2034 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22560175

Ιστοσελίδα: www.trojaneconomics.com

Facebook: www.facebook.com/trojaneconomics

LinkedIn: www.linkedin.com/company/trojan-economics

 

Το δισέλιδο που παρουσιάζει την Trojan Economics είναι διαθέσιμο εδώ.

Subscribe to our Newsletter