Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκηση (Ιανουάριος – Μάρτιος 2022)

Dec 27, 2021 | Internships

H Trojan Economics προκηρρύσει δύο (2) θέσεις για πρακτική άσκηση πρόσφατων απόφοιτων νομικής μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2022.

 

 

Περιγραφή εταιρείας

Η Trojan Economics ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών.

Τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί στις σημαντικότερες και πολυπλοκότερες υποθέσεις ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Περιγραφή καθηκόντων

1) Μελέτη βιβλιογραφίας με θέμα:

  • Η χρήση των συμπεριφορικών οικονομικών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, ή
  • Η εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού στον τομέα του αθλητισμού, ή
  • Η εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού στον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (fintech).

2) Ετοιμασία και δημοσίευση άρθρων σχετικά με ένα από τα πιο πάνω θέματα.

3) Μελέτη και συγγραφή σύνοψης πρόσφατων δελτίων τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

 

Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο / Μεταπτυχιακό: Νομικής (πρόσφατοι απόφοιτοι)

Προσόντα και Δεξιότητες: Δίκαιο Ανταγωνισμού, Διοικητικό Δίκαιο, Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, Αρκετά καλή γνώση MS Word, Μεθοδικότητα, Ομαδικότητα, Καθαρότητα στην επικοινωνία

 

Γενικές Πρόνοιες

Ημερομηνία Έναρξης: 17 Ιανουαρίου 2022 ή 31 Ιανουαρίου 2022

Ημερομηνία Λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022 ή 14 Μαρτίου 2022 (με δυνατότητα μελλοντικής εργοδότησης)

Ωράριο: 9:00 – 16:00 (με φυσική παρουσία)

Aμοιβή: –

Όνομα Μέντορα: Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο careers@trojaneconomics.com με θέμα «Πρακτική Άσκηση, 2022» ή να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα (εδώ), το αργότερο μέχριτις 12 Ιανουαρίου 2022.

 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα ληφθούν θα τύχουν χειρισμού σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας μας.

Subscribe to our Newsletter

Share

Latest News & Insights

Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή αρ. 1457/2018, FISSLER GMBH v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ημερ. 16/5/2021
Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερ. 23/6/2021 στην Ενδιάμεση Αίτηση της Hermes Airports για συνεκδίκαση των Προσφυγών με αριθμό 955/2018 και 664/2020
Trojan Economics Academy HRDA Accreditation
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Guest lecture on Competition Law violations by Digital Giants at UCY
Καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης τιμολογιακού χαρακτήρα: Υπερβολική τιμολόγηση και Επιθετική τιμολόγηση
Η σημασία του Κριτηρίου του Ιδιώτη Επιχειρηματία σε Οικονομία της Αγοράς σε υποθέσεις που αφορούν Κρατικές Ενισχύσεις
Συνέντευξη Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου στο περιοδικό Μarket Leaders 2021
Παρουσίαση στο περιοδικό Who Is Who 2021
Merger Control in Cyprus

Subscribe to our Newsletter