Προκήρυξη θέσης Γραμματέα – Προσωπικού Βοηθού

Feb 11, 2022 | General

Περιγραφή εταιρείας

Η Trojan Economics ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Θέση

Γραμματέας / Προσωπικός Βοηθός

 

Περιγραφή Καθηκόντων
 • Παροχή διοικητικής υποστήριξης
 • Διαχείριση επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού της εταιρείας και εξωτερικών συνεργατών / πελατών
 • Χειρισμός κλήσεων και αλληλογραφίας
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκεπτών στο γραφείο της εταιρείας
 • Λήψη σημειώσεων / πρακτικών
 • Διατήρηση συστήματος αρχειοθέτησης (ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)
 • Ετοιμασία ημερήσιου προγράμματος εργασιών
 • Συνδρομή στον προγραμματισμό και χειρισμό προθεσμιών
 • Εισαγωγή πληροφοριών σε φύλλα κατανομής χρόνου (timesheets)
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών

 

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Δακτυλογράφηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων Microsoft Office, Zoom, MS Teams και Adobe), διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Αποτελεσματική συνεπιτέλεση εργασιών (multitasking) και διαχείριση χρόνου
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ικανότητας τήρησης εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Προηγούμενη σχετική εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Secretary & Personal Assistant Position», το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα ληφθούν θα τύχουν χειρισμού σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας μας.

 

Subscribe to our Newsletter