Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης (Καλοκαίρι 2022)

Apr 4, 2022 | Internships

H Trojan Economics προκηρρύσει δύο (2) θέσεις για πρακτική άσκηση πρόσφατων απόφοιτων νομικής μέχρι και τις 20 Μαΐου 2022.

 

Περιγραφή εταιρείας

Η Trojan Economics ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών.

Τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί στις σημαντικότερες και πολυπλοκότερες υποθέσεις ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Περιγραφή καθηκόντων

1) Μελέτη βιβλιογραφίας με θέμα:

  • Η εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού στον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (fintech).
  • Εμπειρική ανάλυση σχετικά με την αντίληψη των επιχειρήσεων για το Δίκαιο του Ανταγωνισμού.
  • Η εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού σε συμφωνίες που αφορούν την αγορά εργασίας.
  • Ζητήματα ανταγωνισμού που προκύπτουν από δολοφονικές εξαγορές (Killer Acquisitions).

2) Ετοιμασία και δημοσίευση άρθρων σχετικά με ένα από τα πιο πάνω θέματα.

3) Μελέτη και συγγραφή σύνοψης πρόσφατων δελτίων τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

 

Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο / Μεταπτυχιακό: Νομικής (πρόσφατοι απόφοιτοι)

Προσόντα και Δεξιότητες: Δίκαιο Ανταγωνισμού, Διοικητικό Δίκαιο,  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας,  Αρκετά καλή γνώση MS Word, Μεθοδικότητα, Ομαδικότητα, Καθαρότητα στην επικοινωνία

 

Γενικές Πρόνοιες

Ημερομηνία Έναρξης: 30 Μαΐου 2022

Ημερομηνία Λήξης: 1 Ιουλίου 2022 (με δυνατότητα επέκτασης)

Ωράριο: 9:30 – 15:00

Αμοιβή: –

Όνομα Μέντορα: Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο [email protected] με θέμα «Πρακτική Άσκηση, 2022» ή να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα (εδώ), το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2022.

 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα ληφθούν θα τύχουν χειρισμού σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας μας.

 

Subscribe to our Newsletter