Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού

22/03/2023

14:00 - 17:15

Webinar – Zoom

Greek

€80 + VAT

3 CPD hours

Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού

22/03/2023

Webinar – Zoom

€80 + VAT

14:00 - 17:15

Greek

3 CPD hours

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των δύο βασικών απαγορευτικών κανόνων του Δικαίου του Ανταγωνισμού (Άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται σύντομη παρουσίαση και επεξήγηση των βασικών συστατικών στοιχείων των απαγορευτικών κανόνων που αφορούν τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Ακολούθως, παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα, μέσα από σχετική νομολογία και υποθετικά σενάρια και ασκήσεις, με την ενεργό συμμετοχή και διάδραση των συμμετεχόντων.

Objectives


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση των γνώσεων και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους δύο βασικούς απαγορευτικούς κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Το σεμινάριο έχει διαδραστικό χαρακτήρα και παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επέμβουν στην παρουσίαση προκειμένου να επιλύσουν τυχόν απορίες. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση και ανάλυση μελετών περίπτωσης καθώς και στην επίλυση ασκήσεων, ώστε να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες, αρχές και διαδικασίες που διέπουν το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες.

Programme


ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στο Άρθρο 101 ΣΛΕΕ

 Παρουσίαση του απαγορευτικού κανόνα που αφορά τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και τις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων.

 Σύνοψη των βασικών συστατικών στοιχείων στοιχειοθέτησης παράβασης του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ:

  • Έννοιες επιχείρησης, ένωσης επιχειρήσεων, συμφωνίας, εναρμονισμένης πρακτικής και απόφασης ένωσης επιχειρήσεων.
  • Εξ αντικειμένου και εξ αποτελέσματος περιορισμός του ανταγωνισμού.
  • Διάκριση οριζόντιων και κάθετων συμφωνιών.
  • Προϋποθέσεις εξαίρεσης από τον απαγορευτικό κανόνα.

 

ENOTHTA 2: Πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ

Παρουσίαση περιπτώσεων αντιανταγωνιστικών συμφωνιών, εναρμονισμένων πρακτικών και αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων από τη σχετική νομολογία.

Ασκήσεις με υποθετικά σενάρια αναφορικά με ενδεχόμενες αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή και διάδραση των συμμετεχόντων.

 

ENOTHTA 3: Εισαγωγή στο Άρθρο 102 ΣΛΕΕ

 Παρουσίαση του απαγορευτικού κανόνα που αφορά την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

 Σύνοψη των βασικών συστατικών στοιχείων στοιχειοθέτησης παράβασης του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ:

  • Έννοια δεσπόζουσας θέσης.
  • Παράγοντες που συνδράμουν στη θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης.
  • Έννοια κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
  • Διάκριση εκμεταλλευτικών και παρεμποδιστικών καταχρήσεων.
  • Λόγοι αντικειμενικής αιτιολόγησης.

 

ENOTHTA 4: Πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ

Παρουσίαση περιπτώσεων καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από τη σχετική νομολογία.

Ασκήσεις με υποθετικά σενάρια αναφορικά με ενδεχόμενες εκμεταλλευτικές και παρεμποδιστικές πρακτικές κατάχρησης από επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση και συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή και διάδραση των συμμετεχόντων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σύνοψη

 Σύνοψη πρακτικής φύσεως ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή των Άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ.

Accreditation


Cyprus Bar Association – 3 CPDs

Material


Trainer


Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

Είναι διευθυντής στην Trojan Economics και διατελεί μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά με ειδίκευση στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα) και μεταπτυχιακών από το University College London (UK) (με Distinction) και το King’s College London (UK).

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους παγκοσμίως, και ο μοναδικός στην Κύπρο, σε θέματα ανταγωνισμού στις εκδόσεις του Who’s Who Legal: Competition (2020, 2021 και 2022). Είναι επίσης αποδέκτης του βραβείου Lexology Client Choice Awards για τα έτη 2021 και 2022.

Είναι συν-συγγραφέας του συγγράμματος με τίτλο “Η Πολιτική του Ανταγωνισμού στην Κύπρο” το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το 2011.

 

Χρυστάλλα Σωκράτους

Είναι διευθύντρια στη δικηγορική εταιρεία C.Socratous & Associates LLC.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο από το King’s College του Λονδίνου.

Ειδικεύεται κυρίως στο εταιρικό δίκαιο, ενώ προσφάτως άρχισε να ασχολείται πιο συστηματικά με το Διοικητικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού.

Έχει εμπειρία στην ηγεσία και εκπαίδευση προσωπικού, μεταξύ άλλων, σχετικά με διάφορες πτυχές του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, τις διαδικασίες εταιρικής διοίκησης, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη σύνταξη συμβάσεων, και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και βασικά θέματα διοίκησης γραφείου.

Είναι έμπειρη δικηγόρος με προοδευτική εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε εταιρείες και ιδιώτες σε ένα ευρύ φάσμα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

 

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing