Προκήρυξη θέσης γραμματέα

May 27, 2023 | Vacancies

Περιγραφή Eταιρείας

Η Trojan Economics ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες για την Trojan Economics μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Θέση

Γραμματέας 

 

Καθεστώς Απασχόλησης

Πλήρης / Μερική απασχόληση

 

Απαραίτητα Προσόντα
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ικανότητας τήρησης εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων Microsoft Office, Zoom, MS Teams και Adobe)
 • Αποτελεσματική συνεπιτέλεση εργασιών (multitasking) και διαχείριση χρόνου
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Περιγραφή Καθηκόντων
 • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Προγραμματισμός συναντήσεων
 • Διαχείριση ημερολογίου γραφείου
 • Οργάνωση αρχείου και επαγγελματικών εγγράφων
 • Αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων γραμματιακής φύσεως
 • Χρήση του λογισμικού προγράμματος Clio
 • Επιμέλεια χώρου γραφείου

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Secretary», το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2023.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα ληφθούν θα τύχουν χειρισμού σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας μας.

Subscribe to our Newsletter