Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τις κρατικές ενισχύσεις

Dec 21, 2016 | Seminars, State aid

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Econoics, Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης με θέμα “Η εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς“. Η παρουσίαση του Δρ. Αγησιλάου επικεντρώθηκε στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης. Η παρουσίαση του Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου βρίσκεται εδώ.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις 19-20 Δεκεμβρίου 2016.

 

 

Subscribe to our Newsletter