Νέο εργαλείο για παροχή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Apr 12, 2017 | Competition policy

Στις 16 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου διαδικτυακού εργαλείου μέσω του οποίου, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες και άλλα στοιχεία σε σχέση με την ύπαρξη καρτέλ και άλλων αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Η καινοτομία του εν λόγω εργαλείου εδράζεται στη διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος, μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου συστήματος ανταλλαγής ηλεκτρονικών κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία και βρίσκεται υπό τη διαχείριση ενός ειδικευμένου εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, ο οποίος μεταδίδει μόνο το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Παρά τους πρακτικούς περιορισμούς και τις προκλήσεις που δύναται να εμφανιστούν, αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται ότι θα συμβάλει στο έργο της τελευταίας για έγκαιρο εντοπισμό και αποτελεσματική δίωξη παράνομων συμπράξεων και άλλων αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Η πορεία εξέλιξης των πραγμάτων θα αποδείξει στην πράξη κατά πόσον το νέο αυτό εργαλείο θα έχει την ανάλογη ή ακόμη και μεγαλύτερη επιτυχία που παρουσίασε η εφαρμογή των προγραμμάτων επιείκειας (leniency programs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Subscribe to our Newsletter