Προκήρυξη μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου

Mar 8, 2023 | Vacancies

Περιγραφή Eταιρείας

Η Trojan Economics ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες για την Trojan Economics μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Θέση

Νομικός Σύμβουλος

 

Καθεστώς Απασχόλησης

Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση

 

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο Νομικής
 • Μεταπτυχιακό στη Νομική με ειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ικανότητας τήρησης εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων Microsoft Office, Zoom, MS Teams και Adobe)
 • Αποτελεσματική συνεπιτέλεση εργασιών (multitasking) και διαχείριση χρόνου
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών

 

Περιγραφή Καθηκόντων
 • Χειρισμός υποθέσεων ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
 • Νομική ανάλυση υποθέσεων ανταγωνισμού
 • Ετοιμασία απαντήσεων σε ερωτηματολόγια Αρχών Ανταγωνισμού
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες για θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό
 • Μελέτη αποφάσεων Αρχών Ανταγωνισμού και συγγραφή σύνοψης με σχόλια
 • Συγγραφή σύνοψης δελτίων τύπου Αρχών Ανταγωνισμού
 • Παρακολούθηση νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στον ανταγωνισμό
 • Ετοιμασία δελτίων τύπου και προωθητικών εντύπων
 • Συμμετοχή σε ακροάσεις ενώπιον Αρχών Ανταγωνισμού και Δικαστηρίων
 • Σύνοψη βιβλιογραφίας και ετοιμασία παρουσιάσεων

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Legal Adviser», το αργότερο μέχρι τις 29 Μαρτίου 2023.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα ληφθούν θα τύχουν χειρισμού σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας μας.

Subscribe to our Newsletter