Προκήρυξη θέσης οικονονομικού συμβούλου

May 26, 2023 | Vacancies

Περιγραφή Eταιρείας

Η Trojan Economics ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες για την Trojan Economics μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Θέση

Οικονομικός σύμβουλος

 

Καθεστώς Απασχόλησης

Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση

 

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο Οικονομικών
 • Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά με ειδίκευση τα Οικονομικά του Ανταγωνισμού / Βιομηχανική Οργάνωση / Μικροοικονομία / Θεωρία Παιγνίων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ικανότητας τήρησης εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων Microsoft Office, Zoom, MS Teams και Adobe)
 • Αποτελεσματική συνεπιτέλεση εργασιών (multitasking) και διαχείριση χρόνου
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Περιγραφή Καθηκόντων
 • Χειρισμός υποθέσεων ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση δομής αγορών και επιδράσεων στον ανταγωνισμό
 • Ετοιμασία απαντήσεων σε ερωτηματολόγια Αρχών Ανταγωνισμού
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες για θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό
 • Ποσοτικοποίηση βλάβης από παραβάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού
 • Αξιολόγηση ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης
 • Εφαρμογή κριτηρίου ιδιώτη επιχειρηματία σε οικονομία της αγοράς
 • Αξιολόγηση οικονομικών δεδομένων
 • Διενέργεια έρευνας αγοράς
 • Μελέτη αποφάσεων Αρχών Ανταγωνισμού και συγγραφή σύνοψης με σχόλια
 • Συγγραφή σύνοψης δελτίων τύπου Αρχών Ανταγωνισμού
 • Σχεδιασμός σεμιναρίων για θέματα ανταγωνισμού
 • Ετοιμασία δελτίων τύπου και προωθητικών εντύπων
 • Συμμετοχή σε ακροάσεις ενώπιον Αρχών Ανταγωνισμού και Δικαστηρίων
 • Σύνοψη βιβλιογραφίας και ετοιμασία παρουσιάσεων

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Economics Adviser», το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2023.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα ληφθούν θα τύχουν χειρισμού σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας μας.

Subscribe to our Newsletter