Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-252/21 | Meta Platforms κ.λπ. (Γενικοί όροι χρήσης κοινωνικού δικτύου)

Jul 5, 2023 | Press release

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) με απόφασή του ημερομηνίας 4/7/2023 επιβεβαιώνει ότι μια εθνική αρχή ανταγωνισμού κράτους μέλους της ΕΕ μπορεί στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης να διαπιστώσει κατά πόσον υπήρξε παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.

 

Subscribe to our Newsletter