Μεθοδολογίες εκτίμησης της ανταγωνιστικής έντασης

14:00 - 16:00

Webinar – Zoom

Greek

80 + VAT

Μεθοδολογίες εκτίμησης της ανταγωνιστικής έντασης

Webinar – Zoom

80 + VAT

14:00 - 16:00

Greek

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Το σεμινάριο παρουσάζει τα πιο σημαντικά μέτρα εκτίμησης της ανταγωνιστικής έντασης στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνισμού και παρουσιάζονται διάφορα μέτρα εκτίμησης της ανταγωνιστικής έντασης στην αγορά, διακρίνοντας τα σε διάφορες κατηγορίες (π.χ. διαρθρωτικά, μέτρα επίδοσης). Επιπλέον, παρουσιάζεται η χρήση των μέτρων από τις Αρχές Ανταγωνισμού σε υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας καθώς και υποθέσεις που αφορούν τον προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

Objectives


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των βασικών μέτρων εκτίμησης του ανταγωνισμού στην αγορά και η αξιοποίησή τους από τις Αρχές Ανταγωνισμού σε υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας καθώς και υποθέσεις που αφορούν τον προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Μέσα από την παρουσίαση των εναλλακτικών μέτρων εκτίμησης του ανταγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με την σημασία που έχει η ορθή, έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση της ανταγωνιστικής έντασης που επικρατεί σε μια αγορά σε υποθέσεις ανταγωνισμού, αλλά και γενικότερα για όσους σχεδιάζουν δημόσιες πολιτικές ή/και λαμβάνουν δημόσιες αποφάσεις. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την σημασία που έχει η συνεκτίμηση διαφόρων εναλλακτικών μέτρων εκτίμησης της ανταγωνιστικής έντασης για σκοπούς πληρέστερης κατανόησης της ανταγωνιστικής δυναμικής που επικρατεί σε μια αγορά. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν τις αδυναμίες ορισμένων μέτρων καθώς και τους περιορισμούς που υπάρχουν σε σχέση με την εκτίμησή τους (π.χ. ανυπαρξία δεδομένων). Τέλος, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την χρήση των μέτρων εκτίμησης της ανταγωνιστικής έντασης από τις Αρχές Ανταγωνισμού.

Programme


ENOTHTA 1: ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρουσίαση έννοια ανταγωνισμού, με διάκριση του στατικού ανταγωνισμού και του δυναμικού ανταγωνισμού.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διάκριση μέτρων εκτίμησης του ανταγωνισμου στην αγορά:

  • Διαρθρωτικά μέτρα
  • Μέτρα επιδόσεων
  • Έρευνες αγορές
  • Άλλα

 

ENOTHTA 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Παρουσίαση βασικών επισημάνσεων αναφορικά με την ποικιλία των μέτρων εκτίμησης του ανταγωσμού στην αγορά, τα δεδομένα που απαιτούνται για την χρήση του κάθε μέτρου και τη σημασία που έχει η συνεκτίμηση δυναμικών χαρακτηριστικών της αγοράς.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρουσίαση της αξιοποίησης των μέτρων εκτίμησης του ανταγωνισμού σε υποθέσεις που αφορούν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΝΟΨΗ

Σύνοψη των βασικών εννοιών που έχουν παρουσιαστεί, των διαφόρων μέτρων εκτίμησης του ανταγωνισμου, της σημασίας που έχει η χρήση περισσότερων μέτρων εκτίμησης του ανταγωνισμού για τη κατάληξη σε πιο αξιόπιστα συμπεράσματα και της χρήσης των μέτρων απο τις Αρχές Ανταγωνισμού.

Accreditation


Trainer


Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Πρακτική εφαρμογή Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing