Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού

12/06/2024

14:00 - 17:15

Zoom Webinar

Greek

€80 + VAT

3 CPD hours

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού

12/06/2024

Zoom Webinar

€80 + VAT

14:00 - 17:15

Greek

3 CPD hours

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Description


Ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές του Ανταγωνισμού για τον εντοπισμό αντιανταγωνιστικών συμπράξεων είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διεξάγονται στις εγκαταστάσεις, στα γραφεία και στα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων, γνωστοί ως αιφνίδιοι έλεγχοι. Αυτές οι διαδικασίες ελέγχου έχουν οδηγήσει στην αποκάλυψη σοβαρών αντιανταγωνιστικών συμπράξεων και στην επιβολή μεγάλων προστίμων. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κρατών Μελών με την παραπάνω διαδικασία. Αυτές οι αποφάσεις διασαφηνίζουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με την νομιμότητα και την έκταση των αιφνίδιων ερευνών καθώς και τα δικαιώματα άμυνας των υπό διερεύνηση επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο εστιάζει στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια αιφνίδιων ερευνών από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω έρευνες συνήθως πραγματοποιούνται πολύ νωρίς το πρωί, εξού και ο όρος «dawn raid» στην αγγλόγλωσση βιβλιογραφία. Στόχος τους είναι να αιφνιδιάσουν τις υπό διερεύνηση επιχειρήσεις, με σκοπό να αποτρέψουν την καταστροφή ενοχοποιητικών στοιχείων.

Το σεμινάριο εξετάζει σημαντικά θέματα που προκύπτουν κατά τη διενέργεια αιφνίδιων ερευνών. Εστιάζει στις εξουσίες και υποχρεώσεις των ερευνώντων λειτουργών, τους περιορισμούς στη συλλογή στοιχείων, καθώς και στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους.

Τέλος, στο σεμινάριο παρέχεται πρακτική καθοδήγηση μέσα από την απαρίθμηση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείριση αιφνίδιων ερευνών από τις επιχειρήσεις και τους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους τους.

 

Objectives


Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ώστε οι συμμετέχοντες:

 

 • Να εξοικειωθούν με το νομικό πλαίσιο των αιφνίδιων ερευνών.
 • Να κατανοήσουν την αξία των αιφνίδιων ερευνών στον εντοπισμό ενοχοποιητικών στοιχείων.
 • Να ενημερωθούν για τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισμούς των ερευνώντων λειτουργών.
 • Να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπό διερεύνηση επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους.
 • Να ενημερωθούν για τις συνέπειες της άρνησης συνεργασίας ή της παρεμπόδισης της έρευνας.

Programme


Ενότητα 1: Νομικό πλαίσιο αιφνίδιων ερευνών (0,5 ώρες)

 • Έννοια αιφνίδιας έρευνας
 • Νομικό υπόβαθρο
 • Επίδραση της Οδηγίας ECN+
 • Διάκριση σταδίων

 

Ενότητα 2: Ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα ανάλογα με το στάδιο (2 ώρες)

 • Πριν την έναρξη της έρευνας
  • Συστατικά στοιχεία της απόφασης για διενέργεια αιφνίδιας έρευνας
  • Αντικείμενο και σκοπός της αιφνίδιας έρευνας
  • Εξουσιοδότηση ερευνώντων λειτουργών
  • Διενέργεια ελέγχων κατόπιν δικαστικού εντάλματος

 

 • Κατά τη διάρκεια της έρευνας
  • Εξουσίες και υποχρεώσεις ερευνώντων λειτουργών
  • Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υπό διερεύνηση επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους
  • Λήψη επιτόπιων αποφάσεων από τους υπαλλήλους της υπό διερεύνηση επιχείρησης
  • Συλλογή στοιχείων και αλίευση μαρτυρίας
  • Σφράγιση χώρων και αρχείων

 

 • Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας
  • Αμφισβήτηση νομιμότητας αιφνίδιας έρευνας
  • Καταγραφή στοιχείων που έχουν συλλεγεί και λήψη αντιγράφου
  • Αντιμετώπιση περιστατικών τυχαίου εντοπισμού ενοχοποιητικών στοιχείων άσχετων με το αντικείμενο της έρευνας
  • Εργαλεία για μείωση του προστίμου

 

Ενότητα 3: Βέλτιστες πρακτικές (0,25 ώρες)

 • Κατά την είσοδο στα γραφεία / εγκαταστάσεις
 • Κατά τη διάρκεια της έρευνας
 • Κατά την ολοκλήρωση της έρευνας

 

Ενότητα 4: Σύνοψη (0,25 ώρες)

 • Σύνοψη βασικών θεμάτων
 • Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Accreditation


Material


Trainer


Παναγιώτης Αγησιλάου

 Ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου διατελεί διευθυντής της εταιρείας Trojan Economics και είναι μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Διαθέτει διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά, με εξειδίκευση στη Βιομηχανική Οργάνωση και στην Πολιτική του Ανταγωνισμού. Έχει αποκτήσει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στα Οικονομικά από το University College London (UK) (M.Sc. με Distinction, πρωτεύσας) και στα Οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού από το King’s College London (UK). Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου (B.Sc.) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με Άριστα, πρωτεύσας).

Κατά την περίοδο 2006-2009 είχε διατελέσει οικονομικός σύμβουλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Την περίοδο 2009-2013 ήταν ερευνητικός συνεργάτης στο ESRC Centre for Competition Policy.

Συμμετέχει ως εξειδικευμένος σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε αρκετές από τις πολυπλοκότερες υποθέσεις ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων από το 2006 μέχρι και σήμερα.

Ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους κορυφαίους οικονομολόγους παγκοσμίως σε θέματα ανταγωνισμού από τις εκδόσεις Who’s Who Legal: Competition (2020-2023) και Who’s Who Legal: Consulting Expert (2020-2023). Είναι ο μοναδικός Κύπριος οικονομολόγος που τιμήθηκε με το Lexology Client Choice Award (2021 και 2022) στον τομέα των οικονομικών του ανταγωνισμού.

Subscribe to our Newsletter

Upcoming Seminars

Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η διενέργεια αιφνίδιων ερευνών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Εισαγωγή στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Δίκαιου του Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεγάλα δεδομένα και Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Η αντιμετώπιση της υπερβολικής τιμολόγησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Get the Latest Seminar Updates

Read the Privacy Statement before subscribing